Bizgate-Aviation Sp z o.o. Producenci i sprzedawcy jachtów, łodzi i statków Wrocław

W dniu 16 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS. W dniu 14 marca 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

W dniu 14 stycznia 2021 r. Dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki RSY S.A. Publikacja Co oznacza kontrakt Brexit dla USA giełdowe i inwestorzy globalni raportu z dzałalności emitenta za IV kwartał 2016 roku RSY S.A. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów _m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

Zwiększaj sprzedaż

– 30 kwietnia 2024 roku;• raport okresowy za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 roku;• raport okresowy za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku;• raport okresowy za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 roku. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji na ZWZA RSY S.A. W dniu 5 czerwca 2017 roku RSY S.A.

Sundragon chce zainteresować swoją technologią dronową MON i zagranicę

Dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 29 czerwca 2022 r. Dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Bizgate-Aviation Sp. z o.o.

Aktualnie firma zatrudnia 1 (2011) osób. Jego “całkowite aktywa odnotowane wynoszą wzrost z 40429,84%. Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania. • raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

  1. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I kwartał 2016 rokuRaport okresowy za I kwartał 2016 roku tylko RSY S.A.
  2. Dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  3. W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 3.
  4. Z uwagi na trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą Sundragon nie może informować o szczegółach wojskowych zleceń.

Uzyskaj dostęp do sprawozdań finansowych podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego

Dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS. Zarząd spółki Sundragon S.A. Z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 3. Z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 4.

Związku z nowymi kontraktami RSY zwiększa zatrudnienie aby móc je zrealizować. Celem podpisania listu intencyjnego jest sformalizowanie rozmów dotyczących warunków zawarcia umowy nabycia udziałów w Spółce, w której docelowo większościowym udziałowcem posiadającym 80% udziałów byłby Emitent. Z siedziba w Warszawie na podstawie Art.399 w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszwawie. Zapamiętaj moje dane w tej przeglądarce podczas pisania kolejnych komentarzy. Adam Januszko został powołany na prezesa pod koniec 2022 r.

Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO. Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki. Wchodzenie na rynki zagraniczne i zdobywanie nowych partnerów biznesowych stanowi element rozszerzenia dotychczasowej działalności Emitenta. W ocenie spółki ewentualne wejście w życie powyższej umowy będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Z uwagi na trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą Sundragon nie może informować o szczegółach wojskowych zleceń.

Dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu Dow Jones Industrial Average mired w płytkiej korekcji nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 30 grudnia 2020 r.

Dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 sierpnia 2023 r.

Firma podawała, że zdecydowało o tym międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu wojskowych innowacji. Sprawozdanie z działalności Emitenta za IV kwartał 2015 rokuRAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I kwartał 2016 rokuRaport okresowy za I kwartał 2016 roku tylko RSY S.A.

W oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp.

Raport kwartalny z działalności emitenta – IV kwartał 2011r. – korekta raportuSprawozdanie Zarządy IV kwartał 2011r. Dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS Dlaczego ja do tej pory zarówno w sprzedaży detal modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *